Estructura

O Cárcere ten un ecosistema de participantes que o habitan tanto internamente “Moradoras” como desde fora “Visitantes”.

Ambas son importantes pois son as que fan que teña Vida.

Aqui mostramos o organigrama cos diferentes xeitos de ser parte do proxecto. Non son caixas estanco pois unha persoa ou colectivo pode identificarse nunha ou varias, e sempre está mudando.

Porén axúdanos a ter unha idea global de como se pode participar e que tarefas e actividades son necesarias.2018.08.07_Graficos TOP

 

PÚBLICO- Asisten a actividades e visitan o Cárcere á vontade.

ACTIVIDADE- Propónse unha actividade única, tipo reunión, charla…

AMIGAS TRABALLADORAS – Axudan nas tarefas de coidado do espazo á vontade

MORADORAS XESTIÓN / AUTOXESTIÓN – Organizan os diferentes aspectos da vida do Cárcere. Comunicación, infraestructuras, etc.

MORADORAS PROPOSTAS REGULARES – Utilizan o espazo múltiples veces como parte dun proxecto ou actividade regular.

Todas as persoas, moradoras e visitantes, poden participar nos coidados do espazo, no Banco de Tarefas e Recursos ou nas Asembleas. A súa capacidade de acción e decisión dependerá do nivel de compromiso que teñan.

As Moradoras encargaranse en maior medida da xestión do espazo e do proxecto.

Procúrase que haxa un equilibrio e mobilidade entre flexibilidade e compromiso. Repectando os diferentes momentos e disponibilidade das persoas, ao mesmo tempo que valorando e coidando o compromiso imprescindibel para que o Cárcere como espazo autoxestionado exista.

As vías de entrada que se mostran neste gráfico pretenden facilitar a entrada na Vida do Cárcere.

2018.08.07_Graficos

Para máis información pasar polo Cárcere e preguntar ou escribir a proxectocarcere@gmail.com

ORGANIZACIÓN POR TAREFAS

ASEMBLEA

BANCO DE TAREFAS E RECURSOS