Comunicado en Denuncia da Campaña de Descredito do Partido Popular contra Proxecto Cárcere

Este comunicado vai dirixido a todas as cidadás e cidadáns da Coruña, que consideramos teñen o dereito de ser informadas con claridade e respecto sobre Proxecto Cárcere e a proposta presentada ao Concello para a xestión e dinamización da antiga prisión provincial de A Coruña.

Dende Proxecto Cárcere queremos comunicar a nosa indignación ante a campaña de descrédito que o Partido Popular está a facer sobre a nosa Asociación nos últimos meses. É unha irresponsabilidade que, na súa estratexia contra un partido político, o Partido Popular retorza a información e dane de xeito colateral o traballo dunha asociación cidadá. Especialmente deplorable é a elaboración dun folleto con acusacións  que consideramos moi graves, cunha imaxe sacada do noso blog acompañando o texto “El chiringuito de Xulio Ferreiro” e facendo alusións de “amiguismo” con Proxecto Cárcere. Nesta imaxe, ademais, aparecen persoas que nada teñen que ver co xogo político e, polo tanto, non deberían ser usadas deste xeito. Estes folletos foron distribuídos buzón a buzón e a través das redes sociais na pasada semana e a información incluída nel foi asumida como boa e veraz por algún medio de prensa.

As nosas intencións e obxectivos nos sete anos que levamos de traballo voluntario foron sempre claros: a recuperación e rehabilitación do vello cárcere da Coruña e a súa transformación dun centro de represión a un lugar de expresión e liberdade.

En todo este tempo, e dado que dende o inicio decidimos que sería a través do diálogo coas institucións como poderíamos alcanzar os nosos obxectivos, tivemos encontros con todos os partidos políticos da cidade, PSOE, BNG, PP, EU e Marea, nas que lles presentamos o noso proxecto e denunciamos o estado de abandono en que se encontraba o edificio.

Co goberno do Partido Popular do 2011 ao 2015 tivemos varias reunións nas que, se ben non levaron a corrixir a situación do cárcere, o trato foi sempre respectuoso.

Recoñecemos publicamente o seu acerto cando decretou a anulación do Convenio de 2005 en aras de conseguir a reversión gratuíta do edificio e pelexou nos Tribunais para que os terreos cedidos ao Ministerio de Interior foran devoltos á cidade ao deixar de ter usos carcerarios.

Co cambio de goberno municipal en 2015, Proxecto Cárcere, seguindo a mesma liña de independencia de organizacións políticas e de diálogo coas institucións que ten dende 2010, mantivo diversas reunións cos responsables municipais de Marea Atlántica.

Dende Proxecto Cárcere non imos comentar sobre as Bases de Convocatoria do concurso público e o proceso de adxudicación realizado polo Concello da Coruña porque loxicamente non temos coñecemento de como se elaboraron e porque entendemos que corresponderá no seu caso, se o Partido Popular finalmente o impugna, aos tribunais de xustiza valoralo, como xa fixo tamén a asesoría xurídica do Concello.

Proxecto Cárcere concurreu a unha convocatoria pública, que non inclúe  dotación económica para a xestión e dinamización do cárcere, como tamén o fixo outra Asociación, resultando a nosa proposta gañadora por decisión do comité avaliador.

As nosas propostas de xestión e usos, que compilan o traballo e achegas feitas por persoas e colectivos durante estes sete anos, son ben coñecidas por todas as forzas políticas, Partido Popular incluído, ás que lles entregamos estes documentos e coas que nos reunimos para comentalos e, no seu caso, melloralos. Foron tamén abertamente divulgados a través de xornadas de presentación pública e están dispoñibles no noso blog.

Por todo o aquí exposto, esiximos que o Partido Popular da Coruña rectifique a súa postura, absténdose de usar as nosas imaxes e información de xeito falaz e mostrando respecto a Proxecto Cárcere, os seus principios e valores e todas as persoas e colectivos que formaron parte, o fan agora, ou  poidan facelo no futuro.

Facendo ánimo de boa vontade, unha vez máis, ofrecemos ao Partido Popular e ao seu gabinete de comunicación ter un espazo para o diálogo de cara ao restablecemento das boas relacións entre ambas partes.

Do mesmo xeito, recordamos aos medios de comunicación que, se o precisan, poden poñerse en contacto con nós para ter información de primeira man e contrastada, non sen agradecer tamén os espazos que se nos deron ata agora.

Proxecto Cárcere

 

Contacto:  proxectocarcere@gmail.com -616603125  / 678381459

Que é Proxecto Cárcere? http://proxectocarcere.blogaliza.org/2017/09/10/que-e-proxecto-carcere/

Referencia á campaña do Partido Popular

http://www.pposrosales.com/2017/11/xulio-ferreiro-canta-como-georgie-dann.html