Domingo 19 de Abril no IV Encontro da Rede Transibérica: Asemblea

No terceiro e último día do Encontro os colectivos membros da Red Transibérica de Espazos Culturais Independentes reuniranse en asemblea para avaliar os resultados do encontro, sinerxias con novos espazos e pasos a seguir no futuro.

encuentro red juny 2012transibericaweb

A Red Transibérica é unha plataforma de cooperación que ten como misión favorecer o desenvolvemento e fortalecemento dos espazos independentes de España e estreitar a súa colaboración cos espazos de Portugal.

Os obxetivos da Rede son:

1. Fomentar e facilitar a cooperación entre espazos culturais independentes nos ámbitos de producción, distribución, mobilidade, intercambio, etc.

2. Promover a troca de coñecementos, a investigación sobre o sector e a capacitación profesional dos traballadores dos espazos culturais independentes.

3. Instituirse como órgao de representación colectiva ante a administración pública con ánimo de incidir nas políticas culturais e promover a creación dun marco legal que recoñeza e ampare a existencia dos espazos culturais independentes.

4. Apoiar as iniciativas de creación ou apertura de novos espazos culturais promovidas por colectivos artísticos ou ciudadáns.

5. Incrementar a visibilidade dos espazos culturais independentes e a súa vinculación directa aos valores e práticas que estos promoven, entre eles: cidadanía crítica e activa, políticas culturais participativas, xestión horizontal e transparente, a cultura como ferramenta de transformación social e recuperación do espazo público.

6. Establecer mecanismos de colaboración con outras plataformas, organizacións e redes -particularmente internacionais- que favorezan o desenvolvemento do sector.

Para coñecer mais sobre a Red Transibérica e solicitar adhesión consultar a súa páxina web AQUI