Asamblea de Maio de Proxecto Cárcere

A próxima asamblea terá lugar o venres 25 de Maio no CS Gomes Gaioso às 20h.

 

 

 

 

 

Proposta de orde do día (enviade as vosas aportacións)

1. Informe reunión coa Concellería de Cultura

2. Plan de Viabilidade (complexión e divulgación)

3. Datas e organización das próximas Xornadas

3. Financiamento Plataforma

4. Grupos de Traballo

5. Relevo do Grupo Coordinador

6. Varios:

  • Encontro Rede Transibérica – 29,30 de Xulio e 1 de Xuño
  • Divulgación traballo Dinorah