Estado alarmante de deterioro do antigo cárcere provincial da Coruña


O estado no que está o primeiro edificio do cárcere da Torre na actualidade é alarmante. A degradación do mesmo en menos de 5 meses, desde a última vez que o visitamos durante o Día Mundial de Arquitectura, é mais que evidente nestas imaxes.

Desde a Plataforma Proxecto Cárcere solicitamos fai uns meses tanto ao Concello da Coruña como ao SIEP, empresa pública xestionadora neste momento do Cárcere, para tomaren as medidas pertinentes e protexer o edificio e o se contorno da súa degradación paulatina.

Proxecto Cárcere reivindica a recuperación deste edificio, patrimonio histórico e arquitectónico da nosa cidade, como centro sociocultural e da memoria. Neste momento estamos a elaborar o Plan de Viabilidade que será presentado á cidadanía e ás institucións competentes nos próximos meses. Queremos coa nosa actividade darlle unha alternativa de vida a este lugar emblemático e parar o estado de continuo deterioramento e abandono no que na actualidade se encontra.