Asamblea de Marzo : venres 8 de Marzo ás 20h

O próximo venres 8 de Marzo ás 20h terá lugar a Asamblea da Plataforma Proxecto Cárcere (lugar a concretar)

As asambleas son abertas a todas áquelas persoas e colectivos afins aos obxectivos da Plataforma.

Proposta orde do día Asamblea Marzo

1. Dossier/Plan de viabilidade (30 minutos)
Exposición das partes do dossier elaboradas por cada gdt (Xestión, Comunicación, Proxectos e Infrastruturas)
(Isto teria que estar subido na WIKI e accesível a todas e todos para ser lido antes da Asamblea)

2. Acción “Brigada de Limpeza” (10 minutos)
Definir data e coordinación da acción.

3. Actuable (10 minutos)
Obxectivos – Texto – divulgación

(descanso – 5 minutos)

4. Festa de Primavera (10 minutos)
Obxectivos, coordinación, data.
Solicitude do cárcere ao SEIP.??

4. GDTs (30 minutos)
– Comunicación :
– Infraestruturas:
– Xestión:
– Proxectos :

5. Financiamento Proxecto Cárcere (parte I) (20 minutos)
– Debate sobre diferentes modelos (cotas, subvencións, venda camisolas, eventos…outras propostas)

6. Proposta-financiamento Escolas.obradoiro (10 minutos)

7. Varios