Cartas ao Concello da Coruña e ao Ministerio de Interior

Nestes días temos enviado dúas comunicacións ao Concello da Coruña e ao Ministerio de Interior, Institucións Penitenciarias para informar sobre o estado de deterioro e abandono ao que está sometido o antigo cárcere provincial da Coruña e demandar que ambos organismos tomen as medidas precisas para evitar a progresión dos mesmos.

Copias das cartas enviadas poden ser lidas aqui

Carta Concello da Coruña – http://proxectocarcere.saramaganta.info/images/3/39/Cartaconcello.pdf

Carta Ministerio de Interior, Institucións Penitenciarias – http://proxectocarcere.saramaganta.info/images/0/00/Cartaministerio.pdf