Grupo de Traballo de Infraestruturas

ºªs compañeirºªs de Infraestruturas traballando no cárcere.
Esperemos rematar o traballo.
Homenaxe a Felipe Riola Parada que vai andar á procura de novos horizontes e proxectos.
Non nos esquezas, compañeiro!